Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

PDFbilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 r. .pdf
PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego .pdf
PDFRachunek zyskow i strat jednostki na dzień 31.12.2021 r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r..pdf
 

Wersja XML