Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

PDFBilans na 31.12.2020.pdf
PDFInformacja dodatkowa na 31.12.2020.pdf
PDFRachunek Zysków i Strat na 31.12.2020.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2020.pdf
 

Wersja XML